Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 19, št. 1, junij 2008

UDK: 911.375:728.3; 711.58(497.4)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Nika CIGOJ

Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar, s.p., Ljubljana, Slovenija
ncigoj@gmail.com

Davorin GAZVODA

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
davor.gazvoda@bf.uni-lj.si

 

Naslov članka

Spreminjanje podobe naselij enodružinskih hiš: primerjalna analiza naselij v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 13
h5-median: 18
INDEX COPERNICUS
ICV 2017: 121,77
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,3 (Quartile: Q2)
IPP: 0,29

Copyright 2019 by UIRS
Back To Top