Search
sl-SIen-GB

Naslovnica revije  Letnik 2014, št. 1, 2014

Kazalo

SlikeUrbani izziv Letnik 2014, št. 1, september 2014 : 70-77

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Urša PRISLAN


ursa.prislan@yahoo.com

 

Naslov članka

Uporaba orodja »geoinformacijska podpora odločanju« za potrebe urejanja problematike črnih gradenj v Mestni občini Ljubljana Model za presojo okoljske in prostorske konfliktnosti lokacij črnih gradenj

 

Povzetek

Geoinformacijski sistemi, s katerimi sta mogoča pregled in analiza prostorskih podatkov, pristojnim organom na področju urejanja prostora predstavljajo temelj za spremljanje stanja v prostoru in služijo kot pomoč pri sprejemanju odločitev v zvezi z njegovim urejanjem. Namen prispevka je prikazati uporabo »geoinformacijske podpore odločanju« kot potencialnega orodja v prostorskem načrtovanju, kadar smo za potrebe strokovnih rešitev soočeni z odločitvami, pri katerih je nujno treba upoštevati večje število kriterijev. Računalniško orodje znotraj programa Idrisi smo uporabili pri transformaciji različnih kriterijev v model in s tem dobili avtomatiziran izračun ocene konfliktnosti posegov. Ugotavljali smo, kolikšen je konflikt črnih gradenj z okoljskimi prvinami in občinskimi usmeritvami razvoja prostora, in navedli območje Mestne občine Ljubljana, na katerem so črne gradnje z vidika izbranih kriterijev najbolj problematične.

 

Ključne besede

geoinformacijska podpora odločanju, večkriterijsko vrednotenje, prostorsko načrtovanje, črne gradnje

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,354 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,749 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955
GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 14
INDEX COPERNICUS
ICV 2016: 117,04
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

INDEKS

SCImago Journal & Country Rank

Copyright 2018 by UIRS
Back To Top