Search
sl-SIen-GB

Magazine cover  Volume 2017, No. 1, 2017

Urbani izziv Volume 2017, No. 1, September 2017

Editorial

Boštjan KERBLER : /

28th Sedlar meeting

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK : /

Barbara RADOVAN: /

Igor BIZJAK: /

Barbara LAMPIČ, Mojca FOŠKI, Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK, Blaž BARBORIČ, Dejan CIGALE, Simon KUŠAR, Gašper MRAK, Irma POTOČNIK SLAVIČ, Dalibor RADOVAN: /

Simon KUŠAR, Barbara LAMPIČ: /

Nika ROVŠEK, Leon KOBETIČ, Uroš KOŠIR: /

Manca KROŠELJ, Mojca GOLOBIČ: /

Maja SIMONETI, Petra VERTELJ NARED: /

Nataša BRATINA: /

 

 

PUBLISHER

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - Editorial Board
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, SLO

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Print edition: 0353-6483
Web edition: 1855-8399

INDEX

SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,354 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,749 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955
GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 14
INDEX COPERNICUS
ICV 2016: 117,04
CLARIVATE ANALYTICS
Indexed in ESCI

INDEX

SCImago Journal & Country Rank

Copyright 2018 by UIRS
Back To Top