Išči          Slovenski (Slovenija) English (United Kingdom)
Izdane številke2000
ZADNJA ŠTEVILKA

 

JOURNAL RANKING
SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,304 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,703 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 8
h5-median: 10


INDEX COPERNICUS
ICV: 86,09

THOMPSON REUTERS
IF: v evalvaciji

ISSN
Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

Naslov uredništva
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Urbani izziv – uredništvo
Trnovski pristan 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
 
Telefon: + 386 1 420 13 10
Fax: + 386 1 420 13 30

E-pošta: 
urbani.izziv@uirs.si   
Urbani izziv, letnik 11, številka 1, junij 2000
Urbani izziv, letnik 11, številka 2, december 2000