Išči          Slovenski (Slovenija) English (United Kingdom)
Izdane številke2007
ZADNJA ŠTEVILKA

 

Indeks
SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,354 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,433 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955
 
GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 8
h5-median: 10


INDEX COPERNICUS
ICV: 86,09

THOMPSON REUTERS
IF: v evalvaciji

ISSN
Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

Urbani izziv, letnik 18, številka 1–2, december 2007