Išči          Slovenski (Slovenija) English (United Kingdom)
Naročilnica
ZADNJA ŠTEVILKA

 

Indeks
SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,354 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,749 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955
 

SCImago Journal & Country Rank

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 14


INDEX COPERNICUS
ICV 2016: 117,04

CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

ISSN
Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

Naslov uredništva
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Urbani izziv – uredništvo
Trnovski pristan 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
 
Telefon: + 386 1 420 13 10
Fax: + 386 1 420 13 30

E-pošta: 
urbani.izziv@uirs.si

 

Naročilnica
Cenik
Letna naročnina:
  • 40 € za ustanove
  • 30 € za posameznike
 Cena posamezne številke:
  • 25 € za ustanove
  • 20 € za posameznike
Vse cene so v evrih in vključujejo 9,5 % DDV. Stroški odpošiljanja so pri letnih naročninah vštete v ceno, pri naročilih posameznih številk pa niso. Študentje, brezposelni in upokojenci imajo ob priložitvi ustreznega pisnega dokazila 50-odstotni popust.
 
Naročniki revije prejmejo vsako leto tudi brezplačen izvod strokovne izdaje revije, ki izide enkrat letno. Več o strokovnih izdajah si lahko preberete tukaj.
 
Naročanje
Za naročnino na revijo Urbani izziv ali za naročilo posameznih izdaj revije je treba izpolniti naročilnico in jo poslati na elektronski naslov uredništva.
 
Naročilnica word
 
Račun in naročeno gradivo bo naročnik prejel po navadni pošti.

Naročnik revije je dolžan uredništvo pisno obvestiti (po navadni pošti ali prek e-pošte) o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na pravilnost dostave in plačila revije (sprememba priimka, sprememba naziva ustanove, sprememba naslova, sprememba davčne številke ipd.).

Naročniško razmerje s pravnimi in fizičnimi osebami se v novem koledarskem letu avtomatično podaljšuje in sicer do preklica oziroma do ustrezne pisne odpovedi naročnika. 

Odjava
Odjava od naročnine na revijo Urbani izziv je možna le na podlagi pisnega dopisa, ki mora biti poslan na naslov uredništva po navadni ali elektronski pošti. Pisna odjava mora biti poslana preden je izdan nov račun za obnovitev naročnine. Če je poslana po izdaji računa, mora naročnik račun poravnati, odjava pa se šteje za naslednji letnik revije.