Išči          Slovenski (Slovenija) English (United Kingdom)
Navodila za avtorje
ZADNJA ŠTEVILKA

 

Indeks
SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,354 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,749 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955
 

SCImago Journal & Country Rank

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 14


INDEX COPERNICUS
ICV 2016: 117,04

CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

ISSN
Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

Naslov uredništva
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Urbani izziv – uredništvo
Trnovski pristan 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
 
Telefon: + 386 1 420 13 10
Fax: + 386 1 420 13 30

E-pošta: 
urbani.izziv@uirs.si

 

Navodila za avtorje
Priprava prispevkov
Prispevki morajo biti pripravljeni povsem v skladu z navodili za avtorje. Uredništvo ima pravico, da prispevkov, ki niso v celoti pripravljeni v skladu z navodili za objavo v reviji Urbani izziv, ne sprejeme v recenzentski postopek oziroma objavo. Uredništvo sprejema le zelo kakovostne znanstvene članke.
 
Navodila za avtorje pdf.
 
Navodila za avtorje so last Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in so avtorska zaščitena.
 
Pri pripravi prispevkov so avtorjem lahko v pomoč:
  • vzorec za tehnično oblikovanje znanstvenega članka word,
  • primer izvirnega znanstvenega članka (COBISS-oznaka 1.01) − primer 1 (pdf), primer 2 (pdf),
  • opredelitev znanstvenih člankov po kategorizaciji COBISS pdf,
  • obrazec za recenzije word.
 
Sprejemanje prispevkov
Uredništvo sprejema prispevke za objavo v reviji Urbani izziv vse leto. Avtorji morajo prispevke poslati na elektronski naslov uredništva.
 
Skupaj s prispevki morajo avtorji na isti elektronski naslov poslati tudi izpolnjeno prijavnico, s katero prijavijo prispevek za objavo v reviji Urbani izziv in s katero potrdijo, da se strinjajo s pravili objavljanja v reviji Urbani izziv, ki so navedena v Navodilih za avtorje za pripravo prispevkov v reviji Urbani izziv. Prijavnica nadomešča spremni dopis in avtorsko pogodbo.
 
Prijavnica word