Išči          Slovenski (Slovenija) English (United Kingdom)
Obrazec za recenzije
ZADNJA ŠTEVILKA

 

Indeks
SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,354 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,749 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955
 

SCImago Journal & Country Rank

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 14


INDEX COPERNICUS
ICV 2016: 117,04

CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

ISSN
Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

Naslov uredništva
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Urbani izziv – uredništvo
Trnovski pristan 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
 
Telefon: + 386 1 420 13 10
Fax: + 386 1 420 13 30

E-pošta: 
urbani.izziv@uirs.si

 

Obrazec za recenzije
Recenzenti
Recenzenti znanstvenih in strokovnih člankov, predvidenih za objavo v reviji Urbani izziv, so člani mednarodnega uredniškega odbora revije in drugi ustrezni strokovnjaki s področja, ki ga obravnava posamezni članek.
 
Recenzentski postopek
Recenzentski postopek je anonimen. Avtor prejme rezultate recenziranja najkasneje v treh mesecih od oddaje članka.
 
Obrazec za recenzijo
Za lažje delo recenzentov in zaradi večje preglednosti recenzije je uredništvo revije Urbani izziv pripravilo obrazec, na katerem recenzent oceni posamezne sestavine članka, uvrsti članek v eno od tipologij dokumentov/del v bibliografskem sistemu COBISS, navede končne pripombe (predloge avtorjem za dopolnitve, popravke itd.) in končno oceno.
 
Obrazec za recenzijo člankov v Urbanem izzivu word