Išči          Slovenski (Slovenija) English (United Kingdom)
Uredništvo
ZADNJA ŠTEVILKA

 

JOURNAL RANKING
SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,236
SJR Quartile: Q2 (Urban Studies)
SNIP: 0,688

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 4
h5-median: 5


INDEX COPERNICUS
ICV: 6,96

THOMPSON REUTERS
IF: v evalvaciji

ISSN
Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

Naslov uredništva
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Urbani izziv – uredništvo
Trnovski pristan 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
 
Telefon: + 386 1 420 13 10
Fax: + 386 1 420 13 30

E-pošta: 
urbani.izziv@uirs.si   
Uredništvo
Odgovorna oseba, direktorica
Breda Mihelič
 
Glavni urednik
Boštjan Kerbler
 
Člani mednarodnega uredniškega odbora
 • Montserrat Pallares Barbera, Universitat Autònoma de Barcelona, Departamento de Geografia, Barcelona, Španija; Harvard University, Institute for Quantitative Social Sciences, Center for Geographic Analysis, Cambridge, Massachusetts, Združene države Amerike
 • Eve Blau, Harvard University, Graduate School of Design, Cambridge, Massachusetts, Združene države Amerike
 • Georgia Butina Watson, Oxford Brookes University, Joint Centre for Urban Design, Oxford, Velika Britanija
 • Kaliopa Dimitrovska Andrews, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • Marco Giliberti, Auburn University, College of Architecture, Design and Construction, Landscape Architecture Program, Auburn, Alabama, Združene države Amerike
 • Mojca Golobič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
 • Tigran Haas, Royal Institute of Technology, School of Architecture and the Built Environment, Stockholm, Švedska; Massachusetts Institute of Technology, Media Lab, Cambridge, Massachusetts, Združene države Amerike
 • Drago Kos, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija
 • Nico Kotze, University of Johannesburg, Faculty of Science, Department of Geography, Environmental Management and Energy Studies, Auckland Park, Južnoafriška republika
 • Francisca Márquez, Universidad Alberto Hurtado, Facultad de Ciencias Sociales, Santiago, Čile
 • Barbara Goličnik Marušić, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • Breda Mihelič, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • Lucija Ažman Momirski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
 • Franklin Obeng‑Odoom, University of Technology Sydney, Design, Architecture & Building, School of the Built Environment, Sydney, Avstralija
 • Giorgio Piccinato, Università degli Studi Roma Tre, Facolta di Architettura, Rim, Italija
 • Martin Prominski, Leibniz Universität Hannover, Institut für Freiraumentwicklung, Hannover, Nemčija
 • Nataša Viršek Ravbar, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • Richard Sendi, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • Bijaya K. Shrestha, S (settlement‑society‑sustainability) 3 Alliance, Development Forum for Habitat, Katmandu, Nepal
 • Sasha Tsenkova, University of Calgary, Faculty of Environmental Design, Calgary, Kanada
 • Yung Yau, City University of Hong Kong, Department of Public and Social Administration, Kowloon Tong, Hongkong
Lektorica slovenskih besedil
Nina Novak
 
Lektor angleških besedil
DEKS, d. o. o.
 
Prevajajanje angleških besedil
DEKS, d. o. o.
 
Redaktor
Boštjan Kerbler
 
Zasnova naslovnice
Biba Tominc
 
Prelom in računalniško oblikovanje
Biba Tominc, Igor Bizjak
 
Tiskana izdaja
Tiskarna Garamond, d. o. o.
 
Oblikovanje, izdelava in vzdrževanje spletne strani
Biba Tominc, Igor Bizjak