Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2014, No. 4, September 2014

In memoriam

Breda MIHELIČ : /

Franc J. ZAKRAJŠEK: Prof. dr. Lojzetu Gosarju v spomin

Editorial

Boštjan KERBLER : /

Articles

Marjan RAVBAR : /

Larisa BROJAN, Andreja BENKO: /

Barbara DOBIČ, Davorin GAZVODA: /

Katja NOVAK, Mojca GOLOBIČ: /

Uroš ROZMAN, Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK: /

Tanja OBERŽAN, Davorin GAZVODA: /

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK, Miran GAJŠEK: /

Urša PRISLAN: /

Anita MARKOVIĆ, Tatjana CAPUDER VIDMAR: /

Janez VUK: /

Mojca ŠAŠEK DIVJAK: /

Milica BAJIĆ-BRKOVIĆ: ISOCARP considerations for greening cities and regions

Interview

Boštjan KERBLER : /

Boštjan KERBLER: /

Reflections

Špela KRYŽANOWSKI : /

Ciril OBLAK: /

Reviews and information

Jasna HROVATIN : /

Presentation and information

Mojca PERŠE : /

Sabina MUJKIĆ: /

 

 

PUBLISHER

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - Editorial Board
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, SLO

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Print edition: 0353-6483
Web edition: 1855-8399
Professional edition: 2232-481X

INDEX

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.7
2021CiteScore
 
88th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0.79
CiteScoreTracker (2022): 1.8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top