Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2022, No. 14, June 2022

Boštjan KERBLER: /

Articles

Andrej GULIČ : /

Andrej GULIČ, Sergeja PRAPER GULIČ, Simon KOBLAR: /

Igor BIZJAK: /

Kristijan LAVTIŽAR: /

Vita ŽLENDER, Ina ŠUKLJE ERJAVEC, Jana KOZAMERNIK: /

Andrejka KOČAR, Boštjan KERBLER: /

Maša BIZJAN, Patricija FRECE, Anamarija KEJŽAR: /

Katja BURGER: /

Boštjan KERBLER, Richard SENDI: /

Maša NERED: /

Katarina JAMNIK: /

Hana NEKREP, Domen ZUPANČIČ: /

Igor ARIH: /

Reflections

Darja HORVAT : /

Jurij STREHAR: /

Presentation and information

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK : /

Luka MLADENOVIČ: /

Terminology

: /

 

 

PUBLISHER

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - Editorial Board
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, SLO

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Print edition: 0353-6483
Web edition: 1855-8399
Professional edition: 2232-481X

INDEX

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.7
2021CiteScore
 
88th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0.79
CiteScoreTracker (2022): 1.8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top