Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 0, št. 12–13, 1990

Urbani izziv Leto 0, št. 12–13, julij 1990

Mesto in voda

Uvodnik

Bogdan BOGDANOVIČ : Reka, moj kognitivni model

Članki

Andrej POGAČNIK : Mesta na vodi - priče preteklosti, zahteve prihodnosti

Andrej GULIČ: Ljubljana in Sava: možne razsežnosti nadgradnje hidroenergetskih objektov na Savi v Ljubljani

Marjan DEBELJAK: Družbeno spremenljiv model energetske izrabe Save pri Ljubljani: predlog Urbanističnega inštituta po ugotovitvah 1. faze dela pri nalogi Sava - Ljubljana

Mitja BRICELJ: Konflikt na Ljubljanskem polju: teritorialno širjenje mesta in oskrba z vodo

Vladimir MUŠIČ: Mesto na reki: ljubljansko selišče doseže Savo

Pavel GANTAR, Drago KOS: Preureditev Prešernovega trga v Ljubljani: fontana kot "tujek"

Marjan BEŽAN: Mesto in čista voda

Bogdan REICHENBERG: Maribor se vrača k Dravi

Alenka KOCUVAN POLUTNIK: Celje in reka Savinja na pragu 21. stoletja

Alenka KOCUVAN POLUTNIK: Primer urejanja vode v kontektu prenove javnih mestnih povšin v Slovenskih Konjicah

Slavko MEZEK: Koper - obalno mesto: danes ali nikoli več?

Ilka ČERPES: Čezsoški most - predstavitev urbanističnega načrta

Jelka HUDOKLIN: Krka v Novem mestu

Peter GABRIJELČIČ: Oblikovalske metamorfoze novega mostu ter Ljubljanske in Partizanske ceste v Novem mestu

Branka BERCE BRATKO: Možnosti razvoja obrežja Krke kot sestavni del prenove Kostanjevice na Krki

Siniša TOMIĆ: Vodno mesto: ad limpidissimi Fluminus Savi

Andrej POGAČNIK, Andrej ERJAVEC, Miran GAJŠEK, Marko KOŠČAK, Ivan STANIČ, Tomislav VAUDA: Seminarju IPŠPUP ob rob

Andrej ERJAVEC: ICSID delavnica v Tojami na Japonskem

Andrej GULIČ: Podjetniško mesto: socialne in prostorske razsežnosti razvoja podjetniškega značaja slovenskih mest

Marija VOVK: Stanovanja za stare ljudi

Breda OGORELEC, Saša DALLA VALLE: Prostorski ureditveni pogoji nekoliko drugače

Poročila

Barbara ČERNIČ : Poročilo o 16. seji Skupine za urbane zadeve pri OECD - ju (Pariz, 3. in 4. maj 1990)

Odzivi

Žarko TOMIŠIĆ : Animacijsko komunikacijske akcije

Informacije

Uredništvo : Kongresi, posvetovanja, poletne šole ...

Uredništvo: Usposabljanje kadrov za razvoj podeželja ( NOV'NA)

Uredništvo: Izbor novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta

Uredništvo: Izbrana bibliografija temeljnih, razvijnih in aplikativnih del Urbanističnega inštituta RS v letu 1989

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top