Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 0, št. 14, 1990

Urbani izziv Leto 0, št. 14, november 1990

Inovativno mesto

Uvodnik

Breda OGORELEC : [Uvodnik]

Članki

Andrej GULIČ : Inovacijski centri v svetu in pri nas

Aleš ŠAREC: Razvijati mesta kot inovacijsko okolje

Tomaž GUZEJ: Inovacije v prometu in razvoj mest

Aleš VODOPIVEC: Utopičnost inovativnih mest

Siniša TOMIĆ, Ivan STANIČ: Inovativni eklekticizem mesta

Andrej POGAČNIK: Inovativno mesto

Ilka ČERPES: Smeri razvoja v stavbni tipologiji z ozirom na njen mestotvorni značaj

Kaliopa DIMITROVSKA KRISPER: Na ruševinah prihodnosti: ali konec nekega urbanističnega eksperimenta

Vladimir BRACO MUŠIČ: Goriško - movogoriške dileme

Sergej PELHAN: Pogledi na pobudo Dve Gorici, eno mesto

Vinko TORKAR: Dve Gorici - eno mesto Ena Gorica - dve mesti

Božidar RUSTJA: Med dialogom s seboj in dialogom z drugim

Niko JURCA: Travma meje: obet Velike Gorice

Tomaž VUGA: Združitev obeh Goric kot posledica urbanega razvoja

Danilo GORIUP: Prenova naselij

Mladen TRAPPO: Pristava - jug (Nova Gorica)

Razmišljanja

Janez LAJOVIC : Za novo perspektivo Slovenije in Ljubljane v jutrijšnji Evropi

Mark J. KASOFF: Urbana politika v Sloveniji

Andrej POGAČNIK: Poletni utrinek

Dušica SEFERAGIĆ: Metamorfoza

: Pojasnilo gradbenega industrijskega podjetja PIONIR

Saša DALLA VALLE: Ulična oprema v Ljubljani I

Metode in tehnike

Danijel BOLDIN : CASE

Recenzije

Ivan STANIČ : Nova stvarnost

Vesna KOLAR PLANINŠIČ: The Granite Garden

Poročila

Breda OGORELEC : Urejanje vasi v deželi Baden - Württemberg: poročilo o strokovnem obisku

Marija MAJDA DEKLEVA: Poročilo o študijsken bivanju v Švici

Pavle MIHEVC: Ob 15. zborovanju slovenskih geografov - Primorje

Predstavitve in informacije

Uredništvo : Izbor novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta

Uredništvo: Kongresi in posvetovanja

Uredništvo: STUPIDARIJ!

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top