Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 0, št. 16–17, 1991

Urbani izziv Leto 0, št. 16–17, september 1991

Prenova

Uvodnik

Vladimir MUŠIČ : Uvodnik

Vladimir MUŠIČ: Uvodnik

Članki

Peter FISTER : Novi pomen prenove kot dela celovitega varstva, urejanja in gradnje prostora

Milena HAZLER-PAPIČ: Prenova ruralnega prostora, vrednostna stopnja naselij

Janez MIKUŽ: Pomen in problem avtentičnosti in originala v mestni prenovi

Ivan STANIČ: Značaj, identiteta, slika o mestu

Barbara VERLIČ-DEKLEVA: Analiza in praksa urbane revitalizacije

Barbara ČERNIČ: Izvajanje urbane prenove: kje, kdaj in zakaj prihaja do zastojev

Tomaž KRAIGHER: Odločitev za prenovo kot investicijska odločitev

Majda FRELIH RIBIČ, Dušan KRAMBERGER: Dvojni način financiranja prenove stavbne dediščine in Ljubljanski grad

Alenka KOCUVAN POLUTNIK: Celje - prenova starega mestnega jedra

Alenka KOCUVAN POLUTNIK: Slovenske Konjice - prenova novega dela mesta

Liljana JANKOVIČ, Jelka HUDOKLIN: Ureditveni načrt zgodovinsko jedro Dolenjskih Toplic: ali kako združiti visoki turizem z vsakdanjim življenjem kraja in pri tem obema zagotoviti optimalne možnosti za obstoj in razvoj

Siniša TOMIĆ: Revitalizacija urbanih fokusa: o revitalizaciji i rekonstrukciji gradskih trgova u Slavonskom Brodu

Vesna KOLAR PLANINŠIČ, Draginja NIKOLIĆ, Mojca ŠAŠEK DIVJAK, Andrej ERJAVEC: Prenova kraške vasi na primeru Orleka

Branka BERCE BRATKO: Prenova v Krškem kot vzorčni metodološki primer

Branka BERCE - BRATKO: Primer družabniške prenove v Glasgowu na Škotskem

Peter J. LARKHAM: Contrasts in urban redevelopment: catastrophic and gradualistic approaches

Peter J. LARKHAM, Andrew N. JONES: Gradual urban renewal in English residential areas

Marion CHALMERS: Policy Evaluation in Practice in Scotland

Razmišljanja

Drago KOS : Institucionalna in socialna inkongruenca mestne skupnosti

Saša DALLA VALLE: Vpliv tržnih zakonitosti na podobo mesta: reklamni napisi

Vlado DROZG: Ali je dosedanji način prostorskega razvoja vasi edina alternativa?

In memoriam

Damijan URANKER : Profesor Anton Bitenc in prenova arhitekturne dediščine

Predstavitve

Jože DEKLEVA : Nekaj vprašanj o učinkovitosti sistema urejanja prostora

Breda OGORELEC: Predpisi o oblikovanju naselij: nekaj značilnih pomanjkljivosti veljavnih predpisov

Andrej ERJAVEC: Arhitektonsko-urbanistični natečaj za ureditev območja vrtnarije in ribnika v Tivoliju

Metode in tehnike

Breda OGORELEC : O citiranju in avtorskem pravu s tega področja

Ksenija KOVAČEC: Primer uporabe metode večrazsežnostnega lestvičenja

Prostorska informatika

Franc J. ZAKRAJŠEK : Predlog priprave prototipa klasifikacije namenske rabe prostora

Andrej ČERNE: Posodobitev geodetske uprave

Poročila

Ksenija KOVAČEC : Prostorska politika Slovenije v novih pogojih gospodarjenja

Ksenija KOVAČEC: Simpozij UDMS

Angelca RUS: Poročilo o študijskem obisku v Zvezni Republiki Nemčiji od 3.-29. 6. 1991

Vladimir MUŠIČ: O soboški urbanistični in arhitekturni podobi

Vladimir MUŠIČ: Komunikacije št. 16: čemu še urbanizem?

Vladimir BRACO MUŠIČ: Nova Evropa - vizije in akcije: poročilo o udeležbi na mednarodni konferenci Eurospective II, 10.-12. aprila 1991, Namur (Belgija)

Informacije

: Dogodki na UI

: Izbor novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top