Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2012, št. 2, september 2012

Uvodnik

Boštjan KERBLER : Revija Urbani izziv, posebna izdaja 2012

Članki

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK, Nina KERPAN, Mojca FOŠKI : Spremembe namenske rabe prostora glede na razvoj slovenske prostorske zakonodaje v obdobju 1984–2007

Jože KOS GRABAR: Družbeni vidiki trajnostnosti in občinski prostorski planski akti

Maja SIMONETI, Petra VERTELJ NARED: Urbanistično načrtovanje otroških igrišč v novih občinskih prostorskih načrtih

Jože KAVČIČ: Urbanistično načrtovanje in pogoji izvedbe projektov

Gregor GRMEK, Alenka TEMELJOTOV SALAJ: Vpliv zakona o varstvu kulturne dediščine na revitalizacijo starih mestnih jeder

Andreja ŠORMAN LEBAR, Alenka TEMELJOTOV SALAJ, Olga DEČMAN DOBRNJIČ: Problematika načrtovanja poslovno obrtnih con

Tatjana MARN: Vrednotenje posegov na kmetijska zemljišča

Maruša MATKO, Mojca GOLOBIČ: Celovita presoja vplivov na okolje kot orodje za varstvo krajine

Andrej GULIČ: Umestitev nove železniške povezave v čezmejni prostor Pomurske regije: presoja socio ekonomskih vplivov

Mateja HOJS: Trajnostno mestno prometno načrtovanje na primeru sekundarnega gospodarskega središča Maribor – jug

Richard SENDI, Igor BIZJAK, Nina GORŠIČ, Boštjan KERBLER, Sabina MUJKIĆ, Matej NIKŠIČ, Biba TOMINC: Spletni vodnik za invalide in tehnično orodje za ocenjevanje dostopnosti objektov v javni rabi

Lojze GOSAR: Vloga demografije pri usmerjanju poselitvenega razvoja

Janez VUK: Financiranje urbanega razvoja

Razmišljanja

Andrej CIUHA : Bratovševa ploščad - urbani izziv za Ljubjano

Predstavitve

Damjana ZAVIRŠEK HUDNIK, Špela NARDONI KOVAČ : Zbiljsko jezero - programsko idejna zasnova pešpoti in rekreaciskih poti okrog jezera z umestitvijo novih vsebin

Recenzije

Andrej POGAČNIK : Katalog koroških hiš

Uredništvo: Podoba mesta

Uredništvo: Kompleksna družba: sredinsko razmišljanje o neenovitih zadevah

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top