Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2015, št. 5, september 2015

Uvodnik

Boštjan KERBLER : Revija Urbani izziv, posebna izdaja 2015

26. Sedlarjevo srečanje

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK : Uvodni nagovor dr. Liljane Jankovič Grobelšek, predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Janez KOŽELJ: Uvodni nagovor profesorja Janeza Koželja, podžupana Mestne občine Ljubljana in predavatelja na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani

Barbara RADOVAN: Pozdravni nagovor gospe Barbare Radovan, generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja

Tina JAZBEC: Maks Fabiani: urbanizem vasi in manjših krajev 1917–1922

Ivan STANIČ: Fabianijevo urbanistično načrtovanje javne koristi

Lucija AŽMAN MOMIRSKI: Urbanizem obalnega pasu med Tržičem in Koprom: načrti Maksa Fabianija

Rok FAZARINC: Urejanje voda – zagotavljanje poplavne varnosti

Igor COTIČ: Sava, reka, ki povezuje

Tomaž GRILJ, Matej CUNDER, Primož KOGOVŠEK, Maja KREGAR, Luka ŠTRAVS: eVode, Atlas voda in LIDAR – novi javno dostopni in brezplačni sistemi za dostop do podatkov s področja upravljanja voda

Jurij REŽEK, Sandi BERK, Matjaž GRILC: Lahko slabi prostorski podatki »spremenijo tok vode«?

Nuša VANIČ: Pomen naravovarstvenih ureditev ob državni infrastrukturi: povzetek načrtovanja ob HE na spodnji Savi

Članki

Jože KAVČIČ : Resnične Fužine

Srna MANDIČ: Modeli oskrbe z neprofitnimi stanovanji v Evropski uniji

Til ROZMAN: Primeri dobrih praks pri neprofitni stanovanjski oskrbi

Barbara ŽELEZNIK BIZJAK: Kakovost bivanja v pritličnih stanovanjih večstanovanjskih stavb

Katja BERDEN, Tatjana CAPUDER VIDMAR: Reurbanizacija treh degradiranih industrijskih območij ob železnici v Mariboru

Mojca ČRNIČ, Tatjana CAPUDER VIDMAR: Ureditev železniških tirov kot povod za širše spremembe v prostoru Primer celostne urbanistične zasnove območja Litostroj ob denivelaciji železniških tirov na raven ±0,0 m

Janez MARUŠIČ: Trajnostni ali vzdržni razvoj?

Tadej BEVK, Kristina RAVNJAK, Kristina ROVŠEK: Krajina kot regionalni razvojni potencial

Tanja ŠTAJDOHAR, Mojca GOLOBIČ: Prostorski predlogi za oživljanje opuščenih kočevarskih vasi

Katarina ZABRET, Mitja BRILLY: Pomen vzdrževanja funkcije objekta kulturne dediščine za primer Plečnikovih zapornic

Kristina RAVNJAK: Uspešna podjetja načrtno vplivajo tudi na podobo odprtega prostora

Razmišljanja

Urška KRANJC : Novi park na robu Ljubljane: predlog ureditve parka v severnem delu poslovne cone Litostroj kot del priprave podrobnega prostorskega načrta za območje »Porsche«

Predstavitve in informacije

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK, Boštjan COTIČ : 26. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Ljubljana, Mestni muzej, 12. junija 2015

Mojca BREŠČAK, Jernej ČERVEK: Priprava trajnostne urbane strategije v Mestni občini Murska Sobota Izhodišče in namen priprave trajnostne urbane strategije

Matej NIKŠIČ, Lucile FAUVIAUX: HUMANA MESTA: izzivanje merila mesta

Gaja TRBIŽAN: TURaS (ang. Transitioning towards urban resilience and sustainability) – prehod k odpornosti urbanega prostora in trajnostnemu razvoju mest

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top