Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2018, št. 8, september 2018

Uvodnik

Boštjan KERBLER : Revija Urbani izziv, strokovna izdaja 2018

29. Sedlarjevo srečanje

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK : Uvodni nagovor dr. Liljane Jankovič Grobelšek, predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Barbara RADOVAN: Pozdravni nagovor gospe Barbare Radovan, generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja

Janez KOŽELJ: Pozdravni nagovor profesorja Janeza Koželja, podžupana Mestne občine Ljubljana

Igor BIZJAK: Pozdravni nagovor dr. Igorja Bizjaka, direktorja Urbanističnega inštituta Republike Slovenije

Katarina KONDA: Občinski prostorski načrti in določila za urejanje prostora

Manca JUG, Jelka HUDOKLIN, Karla JANKOVIČ, Metka JUG, Petra VERTELJ NARED: Novi pristopi k načrtovanju razvoja naselij

Urban JENSTERLE, Nika MESNER, Matjaž GRILC: Evidenca stavbnih zemljišč – prostorski izziv ali še ena izgubljena priložnost?

Martina LIPNIK: Pogledi na prostorsko načrtovanje skozi čas

Andrej POGAČNIK: Zakonski pobudi

Zoran HEBAR: Urbanistično načrtovanje na Hrvaškem – primeri iz prakse

Pavel GANTAR, Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK: Povzetek končnih ugotovitev 29. Sedlarjevega srečanja urbanistov in prostorskih planerjev z naslovom Od prostorskega načrtovanja do upravljanja prostora, ki je potekalo 1. junija 2018 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani

Članki

Jože KAVČIČ : Urejanje prostora v naši zakonodaji in praksi

Anka GNIDOVEC: Neurejena zemljiškoknjižna stanja

Vid BOGOVIČ, Tatjana CAPUDER VIDMAR: Reurbanizacija območij ob vzhodnem kraku ljubljanske železniške proge

Andraž MICULINIČ, Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK, Gašper MRAK: Prostorska ureditev obalnega pasu med Koprom in Izolo na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva

Davor GRABAR, Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK: Degradirana območja kot potencial za razvoj alternativnih kulturnih dejavnosti

Katarina BARLIČ: Stične točke kriterijev urbanizma in znamke mesta na primeru Avtonomnega kulturnega centra (AKC) Metelkova mesto

Andreja TRAMPUŽ, Kaliopa DIMITROVSKA ANDREWS: Izjemnost Fabianijevih urbanističnih del

Jasminka KOVAČIČ: Revitalizacija propadajoče pristave Šrajbarskega turna

Pia KANTE, Mojca GOLOBIČ: Spremembe izjemnih krajin Slovenije v povezavi z načini njihovega upravljanja

Razmišljanja

Martina LIPNIK : »Bratovševa ploščad – urbani izziv za Ljubljano«: Komentar na »razmišljanje«, ki ga je leta 2012 pod navedenim naslovom objavil gospod Andrej Ciuha v strokovni številki revije Urbani izziv

Kritike

Dinko KOVAČIĆ : »S kolegi projekta Split 3 nismo načrtovali, mi smo ga živeli!« Esej: Split 3 – druga plat medalje

Predstavitve in informacije

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK, Mojca ŠAŠEK DIVJAK : 29. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 1. junij 2018

Mojca ŠAŠEK DIVJAK: Razstava ob 60-letnici delovanja Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in šesta nagrada Maks Fabiani

Igor BIZJAK: Metodologija za popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije

Alma KROPIN: Trajnostna raba energije v naselju

Anton PROSEN: Zapostavljena dediščina – prostorske strukture vasi na Hrvaškem

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top