Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2022, št. 14, junij 2022

Boštjan KERBLER: Revija Urbani izziv, strokovna izdaja 2022, številka 14

Članki

Andrej GULIČ : Možnosti povezovanja prostorskega, razvojnega in prometnega načrtovanja na regionalni ravni

Andrej GULIČ, Sergeja PRAPER GULIČ, Simon KOBLAR: Trajnostni razvoj odprtega prostora v Alpah z izboljšanjem načrtovanja in upravljanja – rezultati projekta OpenSpaceAlps

Igor BIZJAK: Podnebno nevtralna mesta

Kristijan LAVTIŽAR: Ocena izpostavljenosti prometnim onesnaževalom glede na mrežo osnovnih šol in prometnic z uporabo geostatistične analize

Vita ŽLENDER, Ina ŠUKLJE ERJAVEC, Jana KOZAMERNIK: Spremembe v značilnostih telesne dejavnosti ljudi v različnih okoljih zaradi pandemije covida-19 – izsledki vseslovenske ankete

Andrejka KOČAR, Boštjan KERBLER: Posodobitev pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo oskrbovanih stanovanj za starejše

Maša BIZJAN, Patricija FRECE, Anamarija KEJŽAR: Projekt prenove bivalnih prostorov za stanovalce z demenco v Deosovem centru starejših Horjul

Katja BURGER: Neprilagojena stanovanja kot izziv v procesu deinstitucionalizacije na področju oskrbe starih ljudi

Boštjan KERBLER, Richard SENDI: Instrumenti zemljiške politike za zagotavljanje cenovno dostopnih najemnih stanovanj

Maša NERED: Primerjalna analiza finančne in koronavirusne krize in njun vpliv na nepremičninski trg

Katarina JAMNIK: Primerjava starih in novih posplošenih tržnih vrednosti nepremičnin

Hana NEKREP, Domen ZUPANČIČ: Idejna zasnova šole v begunskem mestu Zaatari

Igor ARIH: Institut Mars

Razmišljanja

Darja HORVAT : Središče druge prihodnosti

Jurij STREHAR: Poslanstvo razrešitve razpršene gradnje

Predstavitve in informacije

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK : Prostorske razprave: razvoj železniškega omrežja v Republiki Sloveniji – ali lovimo zadnji vlak?

Luka MLADENOVIČ: CROSSMOBY: čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa

Terminološki kotiček

: Terminološki kotiček

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top