Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2022, št. 15, december 2022

Boštjan KERBLER: Revija Urbani izziv, strokovna izdaja 2022, številka 15

33. Sedlarjevo srečanje

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK : Uvodni nagovor dr. Alme Zavodnik Lamovšek, predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Georgi BANGIEV: Pozdravni nagovor gospoda Georgia Bangieva, generalnega direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja

Špela SPANŽEL: Pozdravni nagovor gospe Špele Spanžel, vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino

Igor BIZJAK: Pozdravni nagovor dr. Igorja Bizjaka, direktorja Urbanističnega inštituta Republike Slovenije

Aljaž PLEVNIK, Luka MLADENOVIČ: Izzivi integracije prometnega in prostorskega načrtovanja v Sloveniji

Aleš MLAKAR: Integracija prometnega in prostorskega načrtovanja – izhodišča, izkušnje, možnosti

Gregor PRETNAR: Vloga prometa v integriranem načrtovanju

Marjeta BENČINA, Maruša GOLUŽA, Simon KOBLAR, Jernej TIRAN, Tomislav TKALEC, Lidija ŽIVČIČ, Polona DEMŠAR MITROVIČ, Mojca PIRY, Matej GABROVEC: Mobilnostna revščina

Mojca NOVAK, Jože NOVAK, Barbara LIKAR, Arabela KRIŽ GALIČ, Vesna DRAKSLER, Sida VALENTINČIČ, Ana PEZDIRC, Petra GRMEK, Maruša PREZELJ MARTINŠEK, Urša PAPLER: Prostorsko umeščanje nadgradnje železniških prog v prostor – priprava državnih prostorskih načrtov za nadgradnjo železniških prog nove generacije

Nejc GERŽINIČ, Marko PETERLIN, Blaž LOKAR, Nela HALILOVIĆ, Špela BERLOT VESELKO: Koncept ZMAJ – zmogljive mestne avtobusne linije za povezan javni promet v Ljubljani

Maja SIMONETI, Jana OKOREN, Urška DIDOVIČ: Načrtovanje hoji prijaznega mesta

Andrej ŠMID: Priključki na prometna omrežja na robu urbane strukture

Nika ROVŠEK: Prostorsko načrtovanje letališč za mednarodni zračni promet

Izvršni ODBOR DRUŠTVA URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE, LJUBLJANA: Zaključne ugotovitve 33. Sedlarjevega srečanja urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Integracija prometnega in prostorskega načrtovanja, ki je potekalo v četrtek in petek, 6. in 7. oktobra 2022, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani

Članki

Igor BIZJAK : Standardi za spremljanje kakovosti urbanega bivanja

Barbara ŽELEZNIK BIZJAK: Udobnost in prijetnost sob v domovih za starejše

Predstavitve in informacije

Naja KIKELJ, Zala VELKAVRH, Vesna SKUBIC, Alenka KORENJAK, Maša CVETKO, Jošt DERLINK, Ema DURAKOVIČ KOPRIVNIK : Metode raziskovanja uporabniške izkušnje odprtih površin UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK: Prostorske razprave – vloga urbanističnih pravil za zagotavljanje kakovosti bivanja v urbanih naseljih

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK: 33. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 6. in 7. oktober 2022

Sonja IFKO: Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo

Vlasta VODEB: Kulturna dediščina stavb v lasti Republike Slovenije, v upravljanju Ministrstva za pravosodje in v uporabi pravosodnih organov

Igor BIZJAK: Oblikovanje smernic kakovostne zasnove sodobne arhitekture prostorov sodišč

Matej NIKŠIČ, Alenka FIKFAK, Tomaž PIPAN: Arhitekturne tipologije in arhitekturne krajine in regije Slovenije

Vita ŽLENDER: Kulturne ekosistemske storitve v obmestni krajini – okvir vrednotenja za izboljšanje krajinskega načrtovanja in ukrepanja

Vita ŽLENDER, Ina ŠUKLJE ERJAVEC, Jana KOZAMERNIK, Simon KOBLAR: Priprava kazalnikov za oceno preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za telesno dejavnost v odprtem prostoru

Simon KOBLAR, Matej GABROVEC, Marjeta BENČINA: Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji

Boštjan KERBLER: Predstavitev knjige Koncept domov za vse življenje

Terminološki kotiček

: Terminološki kotiček

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top