Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2023, št. 17, december 2023

Boštjan KERBLER: Revija Urbani izziv, strokovna izdaja 2023, številka 17

Članki

Boštjan KERBLER, Ajda ŠEME, Miriam HURTADO MONARRES, Richard SENDI : Primerjava kakovosti bivanja v socialističnih in postsocialističnih večstanovanjskih soseskah

Lara KOROŠEC: Gentrifikacija in artwashing

Nina STUBIČAR, Tatjana CAPUDER VIDMAR, Matjaž URŠIČ: Merilo človeka v oblikovanju mestnih prostorov

Ajda ŠEME, Richard SENDI, Maša FILIPOVIČ HRAST, Miriam HURTADO MONARRES, Boštjan KERBLER: Prilagojenost javnega prostora v velikih večstanovanjskih soseskah za potrebe starejših stanovalcev

Kaja POGAČAR, Melita ROZMAN CAFUTA, Marko RENČELJ: Hoja kot temelj trajnostne mobilnosti – nacionalne smernice za infrastrukturo za hojo

Aliia IUSUPOVA, Ivo KORITNIK: Umestitev modernega objekta v ruševine Starega gradu

Nika MARN, Mojca PERŠE: Prenova kozolca za turizem

Sabina MUJKIĆ, Tilen JURCA: Kakovostno načrtovanje sodnih stavb

Eva LEBAR, Boštjan KERBLER: Dejavnosti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na področju reševanja stanovanjske problematike mladih

Nika MORI MARKUS, David BOGATAJ: Uporaba procesov projektnega menedžmenta pri naložbi v obnovo stanovanjskega objekta za prodajo na trgu

Marin ŽGELA, Živa KRISTL: Program energetske prenove stavb do skoraj ničenergijske ravni na Hrvaškem

Predstavitve in informacije

Boštjan KERBLER : Digitalizacija domačih bivalnih okolij starejših ljudi v Sloveniji

Boštjan KERBLER: Stanovanjska oskrba v Sloveniji – družboslovna anketa o stanju in trendih

Damjana GANTAR: Metodologija umeščanja fotonapetostnih naprav na stavbe kulturne dediščine in območjih naselbinske dediščine in posodobitev Smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

Terminološki kotiček

: Terminološki kotiček

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top