Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 2024, št. 18, 2024

Urbani izziv Leto 2024, št. 18, junij 2024

Boštjan KERBLER: Revija Urbani izziv, strokovna izdaja 2024, številka 18

34. Sedlarjevo srečanje

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK : Uvodni nagovor dr. Alme Zavodnik Lamovšek, predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Karmen RAZLAG: Pozdravni nagovor Karmen Razlag, v. d. direktorja Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor

Igor BIZJAK: Pozdravni nagovor dr. Igorja Bizjaka, direktorja Urbanističnega inštituta Republike Slovenije

Boštjan COTIČ, Barbara MUŠIČ, Andrej GULIČ, Igor BIZJAK, Simon KOBLAR, Damjana GANTAR, Marko FATUR, Jelka HUDOKLIN, Irena HOČEVAR, Nina URŠIČ, Maja ŠINIGOJ, Shuchita ŠPELA LOŽAR: Razvojne regije – analiza stanja v prostoru in analiza razvojnih potreb

Monika KIRBIŠ ROJS, Vito BOBEK, Tatjana HORVAT: Predlogi za oblikovanje optimalnega sistema za izvajanje kohezijske politike v Sloveniji

Valentina LAVRENČIČ, Lenča HUMERCA ŠOLAR, Blaž BARBORIČ: Na pragu prve generacije regionalnih prostorskih planov

Uroš ROZMAN, Karmen SONJAK: Dogovor za razvoj regij

Leon KOBETIČ: Koliko stane regionalni prostorski plan

Damjana GANTAR, Jana KOZAMERNIK, Aleš MLAKAR: Krajina v regionalnem prostorskem načrtovanju

Jože KOS GRABAR, Klemen R. BIZJAK, Žan PLEVNIK: Vsebinska in organizacijska zasnova podnebno nevtralne in trajnostne razvojne preobrazbe regionalne skupnosti občin

Aleš JANŽOVNIK, Dušan BLATNIK: Zmanjševanje vplivov gradnje vodnogospodarskih in hidroenergetskih objektov na naravno okolje na primeru izgradnje verige elektrarn na spodnji Savi

Boris PUKŠIČ: Internacionalizacija mikro-, majhnih in srednje velikih podjetij na primeru poslovne cone Tezno in različnih poslovnih con v Avstriji

Peter KERŠEVAN, Milan KOVAČ, Kaja LIPNIK VEHOVAR: Ljubljansko železniško vozlišče in Potniški center Ljubljana

Borut JURIŠIĆ: Demografija in migracijski trendi

Jani DEMŠAR: Podatkovni model kot podpora za mobilnost različno oviranim osebam

Daniela DVORNIK PERHAVEC: Odnos do prostora in presojanje sodelovanja udeležencev

Izvršni ODBOR DRUŠTVA URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE, LJUBLJANA: Zaključne ugotovitve 34. Sedlarjevega srečanja urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in mednarodne razvojne regionalne konference Inoviranje regionalnih politik in praks, ki sta potekala v četrtek in petek, 16. in 17. novembra 2023, na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK: 34. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in mednarodna regionalna razvojna konferenca

Predstavitve in informacije

Boštjan KERBLER : Predstavitev knjige Kakovost bivanja v starejših in novejših večstanovanjskih soseskah

Boštjan KERBLER: Predstavitev knjige Javni prostor v velikih večstanovanjskih soseskah po meri starejših stanovalcev

Terminološki kotiček

/ : Terminološki kotiček

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top