Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2012, št. 2, september 2012 : 82-90

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andrej GULIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
andrej.gulic@uirs.si

 

Naslov članka

Umestitev nove železniške povezave v čezmejni prostor Pomurske regije: presoja socio ekonomskih vplivov

 

Povzetek

Presoja socio ekonomskih vplivov (Socio economic impact assessment – SEIA) je vse bolj uporabljano orodje za ugotavljanje mogočih sedanjih in prihodnjih socialnih in ekonomskih vplivov predlaganih infrastrukturnih in ostalih razvojnih projektov ter za pripravo ustreznih politik in ukrepov, s katerimi se ugotovljeni negativni vplivi odpravljajo oz. blažijo, pozitivni socialni in ekonomski vplivi pa učinkovito izkoriščajo za blagor skupnosti, v kateri naj bi se prostorsko umestil(i) načrtovani projekt(i). Presoje socio ekonomskih vplivov v Sloveniji niso zakonsko obvezne, zato je njihova uporaba odvisna od vsebine in narave konkretnih razvojnih projektov ter tudi od projektnih zahtev njihovih naročnikov. V članku predstavljamo končne rezultate delne presoje socio ekonomskih vplivov umestitve nove železniške povezave v prostor Pomurske regije na relaciji Bad Radkersburg–Murska Sobota. Presoja je bila opravljena v okviru projekta »Študija izvedljivosti vzpostavitve železniške infrastrukture do novega V. koridorja na relaciji Bad Radkersburg–Murska Sobota« (PNZ, IBK et al., 2012), v okviru katere je avtor članka opravil socio ekonomsko presojo. V članku predstavljamo: – evropski in slovenski razvojni okvir na področju vzpostavljanja manjkajočih čezmejnih (regionalnih) železniških povezav; – prostorski kontekst, v okviru katerega je bila izvedena presoja socio ekonomskih vplivov; – metodološki okvir presoje; – nekatere sintezne ugotovitve, ki označujejo sedanje stanje na širšem in ožjem območju presoje; – rezultate delne SWOT analize primernosti vzpostavitve nove železniške infrastrukture na relaciji Bad Radkersburg–Murska Sobota; – rezultate presoje socio ekonomskih vplivov posameznih potekov koridorjev nove železniške infrastrukture na relaciji Bad Radkersburg–Murska Sobota.

 

Ključne besede

presoja socio ekonomskih vplivov, transportni koridorji, železniška povezava, Bad Radkersburg, Murska Sobota

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top