Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2012, št. 2, september 2012 : 98-115

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Richard SENDI

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
richards@uirs.si

Igor BIZJAK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
igor.bizjak@uirs.si

Nina GORŠIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
nina.gorsic@uirs.si

Boštjan KERBLER

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
bostjan.kerbler@uirs.si

Sabina MUJKIĆ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
sabina.mujkic@uirs.si

Matej NIKŠIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
matej.niksic@uirs.si

Biba TOMINC

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
biba.tominc@uirs.si

 

Naslov članka

Spletni vodnik za invalide in tehnično orodje za ocenjevanje dostopnosti objektov v javni rabi

 

Povzetek

V prispevku so predstavljeni rezultati projekta z naslovom Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir: inventarizacija obstoječih ovir v grajenem okolju in v objektih v javni rabi po Sloveniji, ki je potekal od maja 2008 do aprila 2011. Izvajala sta ga Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. Glavni namen raziskave je bila izvedba obsežne analize stanja invalidskega varstva v Sloveniji. Osnova za raziskavo sta pomembna slovenska dokumenta, in sicer Strategija Dostopna Slovenija in Akcijski program za invalide 2007–2013. Na osnovi teh dokumentov smo v raziskavi analizirali dostopnost grajenega okolja, komunikacij in informacij ter kako cilji, ki so določeni v obeh dokumentih, invalidom zagotavljajo prosto gibanje in jim omogočajo socialno vključevanje. V prispevku se osredotočamo na pripravo in izvedbo terenske raziskave, v sklepu pa predstavljamo končni rezultat projekta, in sicer spletni vodnik za invalide in interaktivno spletno orodje za učinkovito odkrivanje grajenih in komunikacijskih ovir ter preprečevanje nastajanja novih.

 

Ključne besede

invalidi, dostopnost, grajene ovire, komunikacijske ovire, spletni vodnik

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top