Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2015, št. 5, september 2015 : 34-37

(26. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Tomaž GRILJ

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za upravljanje z vodami, Ljubljana, Slovenija
tomaz.grilj@gov.si

Matej CUNDER

Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
matej.cunder@izvrs.si

Primož KOGOVŠEK

Agencija RS za okolje, Ljubljana, Slovenija
primoz.kogovsek@gov.si

Maja KREGAR

Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
maja.kregar@izvrs.si

Luka ŠTRAVS

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za upravljanje z vodami, Ljubljana, Slovenija
luka.stravs@gov.si

 

Naslov članka

eVode, Atlas voda in LIDAR – novi javno dostopni in brezplačni sistemi za dostop do podatkov s področja upravljanja voda

 

Povzetek

Za upravljanje voda je v informacijski dobi nujna vzpostavitev ustre¬zne informacijske infrastrukture, ki omogoča učinkovitejše upravlja¬nje podatkov, vezanih na upravljanje voda. Ministrstvo za okolje in prostor je zaradi težke dostopnosti do podatkov s področja upravlja-nja voda in razpršenosti podatkovnih baz pripravilo projekt eVode, ki vključuje vzpostavitev spletnega portala, v okviru katerega so javno¬sti na enem mestu dostopni podatki s področja upravljanja voda, ki so bili financirani z javnimi sredstvi. Z vzpostavitvijo spletnega portala pričakujemo, da se bo povečala dostopnost do podatkov s področja upravljanja voda, kar se bo med drugim izražalo tudi v učinkovitejšem upravljanju voda in prostorskem načrtovanju.

 

Ključne besede

eVode, INSPIRE, LIDAR, upravljanje voda

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top