Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2015, št. 5, september 2015 : 105-110

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mojca ČRNIČ


mojca.crnic@gmail.com

Tatjana CAPUDER VIDMAR

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
tatjana.capudervidmar@bf.uni-lj.si

 

Naslov članka

Ureditev železniških tirov kot povod za širše spremembe v prostoru Primer celostne urbanistične zasnove območja Litostroj ob denivelaciji železniških tirov na raven ±0,0 m

 

Povzetek

Prispevek predstavlja idejno urbanistično zasnovo območja Litostroj v Ljubljani, ki je rezultat magistrskega dela z naslovom Izraba prostorskih potencialov ob denivelaciji železniških tirov na območju Litostroja, ki je nastalo v okviru drugostopenjskega študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti univerze v Ljubljani pod mentorstvom doc. dr. Tatjane Capuder Vidmar. Delo obravnava prostorsko in programsko nepovezanost območja Litostroj s Šiško in Bežigradom. Območje Litostroja je zdaj prostorsko ločeno z železnico in redkimi cestnimi povezavami na vzhodni in zahodni strani. Poleg prostorske nepovezanosti se območja med seboj niti vsebinsko ne dopolnjujejo. Na podlagi izsledkov in analiz je načrtovana celostna urbanistična zasnova, ki železniški promet izraziteje vključuje v mestni prostor in življenje. Ureditev povezuje zdaj med seboj ločena območja z novimi prometnimi povezavami in objekti mešane rabe. Ureditev zelenih površin območje Litostroja ponovno preplete z vegetacijo in ponuja možnost povezave mesta z zelenim zaledjem severnega klina.

 

Ključne besede

: denivelacija železnice, urbanistična zasnova, Litostroj, reurbanizacija, mestna podoba

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top