Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2015, št. 5, september 2015 : 123-130

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Tadej BEVK

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
tadej.bevk@gmail.com

Kristina RAVNJAK

GARTgarden, Kristina Ravnjak s.p.
kristina.ravnjak@gmail.com

Kristina ROVŠEK

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
kristina.rovsek@gmail.com

 

Naslov članka

Krajina kot regionalni razvojni potencial

 

Povzetek

Avtorja želita s prispevkom opozoriti na pomen krajine in pomanjkanje obravnave te kot celostne entitete pri pripravi regionalnih razvojnih dokumentov. Predstavljena je metoda ugotavljanja in vrednotenja krajinskih potencialov, katere predmet proučevanja je krajina, izhaja pa iz sektorske politike urejanja prostora. Obravnavane so predvsem primarne dejavnosti, na katere ima krajina neposreden vpliv in obratno. Za jasnejši prikaz metode je predstavljen primer vrednotenja krajinskih razvojnih potencialov za upravno enoto Postojna, ki je del Primorsko-notranjske regije. Iz Regionalnega razvojnega programa Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014–2020 so izpisana ključna razvojna izhodišča, ki temeljijo na načelih trajnostnega razvoja regije.

 

Ključne besede

krajina, krajinski potenciali, regionalno načrtovanje, vrednotenje krajine, regija

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top