Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2015, št. 5, september 2015 : 17-21

(26. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Ivan STANIČ

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Ljubljana, Slovenija
ivan.stanic@ljubljana.si

 

Naslov članka

Fabianijevo urbanistično načrtovanje javne koristi

 

Povzetek

Prispevek obravnava predloge Maksa Fabianija za celovite prenove popotresne Ljubljane in povojne obnove Posočja z vidika zagotavljanja javne koristi. Urbanističnorazvojna artikulacija projektov je prikazana z vidika takratnega družbenopolitičnega okolja ter uveljavljenih splošnih in avtorjevih načel izgrajevanja mesta.

 

Ključne besede

Maks Fabiani, javna korist, Ljubljana, Posočje, urbanistično načrtovanje

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top