Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2016, št. 6, september 2016 : 72-83

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Zoran HEBAR

Urbanistički zavod grada Zagreba, Hrvatska
zoran.hebar@gmail.com

Irena MATKOVIĆ

Državni zavod za prostorni razvoj, Hrvatska
irena.matković@mgipu.hr

 

Naslov članka

Hrvaško železniško omrežje ter urbani razvoj Zagreba in okolice

 

Povzetek

V prispevku bosta predstavljeni dve temi in dve ravni spremljanja železniškega prometa. Največ pozornosti bo posvečeno temi načrtovanega razvoja železniškega omrežja na Hrvaškem in razpravi o mogočih rešitvah za zagrebško železniško vozlišče. Namen prispevka je prikaz aktualnih razvojnih načrtov izboljšanja železniškega prometa na Hrvaškem in v zagrebški regiji, ob tem bo opozorjeno na nekatere značilnosti, ki bi jih z vidika prostorskega načrtovanja bilo treba kritično analizirati in morda ponovno proučiti.

 

Ključne besede

železniška mreža, glavna postaja, trase prog

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top