Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2016, št. 6, september 2016 : 145-154

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Maja BALOH


maja.baloh1@gmail.com

Mojca GOLOBIČ

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
mojca.golobic@bf.uni-lj.si

Peter LIPAR

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
peter.lipar@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Načrtovanje kolesarskih povezav Mestne občine Ljubljana z zaledjem za dnevne migracije

 

Povzetek

V prispevku obravnavamo vprašanje, v kolikšni meri lahko kolesarjenje spremeni prometno stisko Mestne občine Ljubljana zaradi dnevnih migracij. Obstoječih kolesarskih povezav zunaj Ljubljane trenutno skoraj ni oziroma posamezni kolesarski odseki med seboj niso povezani, temu primerno nizek pa je tudi delež migrantov, ki dnevno kolesarijo v mestnem zaledju. Z načrtovanjem kakovostne kolesarske infrastrukture in učinkovito intermodalno povezavo z drugimi oblikami javnega prometa, predvsem z železniškim, lahko dnevne migracije postanejo znosnejše, hitrejše in varnejše, hkrati pa zagotovijo resno alternativo cestnemu prometu tudi na daljše razdalje. Ob preučitvi ciljnih skupin in pogojev za umeščanje funkcionalnih kolesarskih povezav na razdalji 15 km od središča Ljubljane smo primerjali posamezne primestne občine in določili najobetavnejše kolesarske povezave za dnevne migracije. Na podlagi primera iz tujine (Köbenhavn) in primerjave z Ljubljano smo raziskali, kaj je pomembno za uspešno kolesarsko mesto. V nadaljevanju smo se osredotočili na območje med Domžalami in Ljubljano, z analizami določili tri različice kolesarskih povezav, z vrednotenjem teh pa glede na prostorski, funkcionalni in ekonomsko-tehnični vidik izbrali predlog najustreznejše funkcionalne kolesarske povezave. V sklepu smo se osredotočili na težave pri vsakodnevnem kolesarjenju v Sloveniji in predlagali rešitve za spremembo trenutnega stanja.

 

Ključne besede

vsakodnevno kolesarjenje, kolesarske povezave, dnevne migracije, vrednotenje različic

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top