Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2016, št. 6, september 2016 : 21-29

(27. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Bogdan ZGONC

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
bogdan.zgonc@fgg.uni-lj.si, bogdan.zgonc@siol.net

 

Naslov članka

Problemi in izzivi razvoja slovenske železniške infrastrukture

 

Povzetek

Ugodna prometna lega je nedvomno ena od primerjalnih prednosti Slovenije. To dokazujejo tudi dokumenti o razvoju vseevropskega železniškega omrežja, v katerih sta vloga in pomen slovenske železniške infrastrukture predstavljena kot pomemben del enotnega prometnega sistema EU. Hkrati to pomeni izziv za državo, ki je ob izgradnji sodobnih avtocest železniško infrastrukturo bolj ali manj pustila v stanju, v kakršnem je bila zgrajena v 19. stoletju. V prispevku so nakazani stanje, problemi in izzivi razvoja slovenske železniške infrastrukture, med katere spadajo prilagoditev glavnih prog evropskim standardom in pogojem interoperabilnosti, odprava ozkih grl, povečanje osnih obremenitev in hitrosti in zlasti izgradnja drugega tira Divača–Koper. Brez pospešenih vlaganj v železniško infrastrukturo bomo že v bližnji prihodnosti priča preusmeritvi prometnih tokov na sosednje obvozne proge in pristanišča z vsemi posledicami, ki jih tak razvoj lahko prinese.

 

Ključne besede

železniška infrastruktura, prostorska umestitev, hitre proge, drugi tir, vseevropsko železniško omrežje

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top