Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2016, št. 6, september 2016 : 36-42

(27. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Lenča HUMERCA ŠOLAR

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
lenca.humerca-solar@gov.si

Meta MURŠEC

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

Varja MAJCEN LJUBIČ

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

Pavli KOC

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

 

Naslov članka

Drugi tir – od strateških usmeritev do gradbenega dovoljenja

 

Povzetek

V prispevku »Drugi tir – od strateških usmeritev do gradbenega dovoljenja« je projekt predstavljen z vidika umeščanja v prostor. V uvodnem delu prispevka so povzete strateške usmeritve tako iz splošnih strateških dokumentov s področja prostorskega načrtovanja kot tudi iz strateških dokumentov s področja prometne infrastrukture. Drugi del prispevka povzema glavne značilnosti in zanimivosti postopka priprave državnega prostorskega načrta, vključno z vsemi potrebnimi dejavnostmi, h katerim smo zavezani s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V tretjem delu prispevka je opisan postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Poudariti je treba, da prispevek ne obravnava problematike financiranja in terminskega načrta izgradnje tega strateško pomembnega projekta. Ti problematiki sta namreč v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo.

 

Ključne besede

drugi tir, strateška usmeritev, prostorsko načrtovanje, državni prostorski načrt, celovita presoja vplivov na okolje, presoja vplivov na okolje, gradbeno dovoljenje

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top