Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2018, št. 8, september 2018 : 90-97

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Davor GRABAR


Grabar.davor@gmail.com

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
alma.zavodnik-lamovsek@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Degradirana območja kot potencial za razvoj alternativnih kulturnih dejavnosti

 

Povzetek

V članku smo povezali dve aktualni temi – degradirana območja in alternativno kulturo. Najprej smo opredelili pojem in tipologijodegradiranih območij, nato predstavili prenovo in njeno problematiko. Pri drugi tematiki smo opredelili pojem alternativne kulture in samoniklega prizorišča, predstavili povezavo samoniklih prizorišč z degradiranimi območji ter poudarili pomen kulture in kulturne infrastrukture pri revitalizaciji mest. Nato smo na podlagi modela prenove degradiranega območja in analize primerov samoniklih prizorišč v Sloveniji izdelali teoretičen model prenove za umeščanje vsebin alternativne kulture na degradiranem območju. V sklopu izdelave modela smo popisali potencialna degradirana območja za vzpostavitev samoniklega prizorišča na Ptuju in jih predstavili v obliki kataloga. Vsa zajeta degradirana območja smo s pomočjo izbranih kriterijev vrednotili, izbrali najprimernejšo lokacijo in izdelali strateški načrtprenove degradiranega območja z vzpostavitvijo samoniklega prizorišča na primeru stare usnjarne Koteks.

 

Ključne besede

degradirana območja, prenova, alternativna kultura, samonikla prizorišča

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top