Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2018, št. 8, september 2018 : 16-24

(29. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Manca JUG

Locus d. o. o., Domžale
manca.jug@locus.si

Jelka HUDOKLIN

Acer Novo mesto d. o. o., Novo mesto
jelka.hudoklin@acer.si

Karla JANKOVIČ

LUZ d. d., Ljubljana
karla.jankovic@luz.si

Metka JUG

Locus d. o. o., PE Nova Gorica
metka.jug@locus.si

Petra VERTELJ NARED

LUZ d. d., Ljubljana
petra.vertelj-nared@luz.si

 

Naslov članka

Novi pristopi k načrtovanju razvoja naselij

 

Povzetek

Prispevek obravnava nekatere vsebine strokovnih podlag za izdelavo regionalnih prostorskih planov, občinskih prostorskih planov in občinskih prostorskih načrtov, ki so pomembne za načrtovanje nadaljnjega razvoja naselij in drugih poselitvenih območij. ZUreP-2 uvaja nekaj novosti v zvezi z definiranjem območij naselij. Tako na primer uvaja pojme ureditveno območje naselja, območje za dolgoročni razvoj naselja, drugo ureditveno območje in posamično poselitev. V prispevku so obravnavana vprašanja in predstavljeni razmisleki glede opredeljevanja navedenih območij s poudarkom na mejah ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij. Razmišljanja temeljijo na predhodnih analizah, opravljenih v sklopu priprave metodološke naloge, katere predmet so bila merila za določanje meje ureditvenih območij naselij. V prispevku poudarjamo nekatere sklepe naloge, predvsem nujnost, da se predlog meje ureditvenih območij naselij določi v procesu prostorskega načrtovanja. Predlagana je obvezna izdelava strokovne podlage za poselitev, ki bo določila nabor naselij v občini in njihovo vlogo v urbanem omrežju, in poleg urbanističnih zasnov tudi izdelava strokovnih podlag za vsako naselje posebej.

 

Ključne besede

ureditveno območje naselja, prostorsko načrtovanje, strokovne podlage, poselitev, razvoj naselij

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top