Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2019, št. 9, september 2019 : 40-45

(30. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Jernej Červek, univ. dipl. inž. arh.


jernej.cervek@gmail.com

Mag. Mojca Breščak, univ. dipl. ekon.


mojca.brescak@gmail.com

Izr. prof. dr. Alenka Fikfak

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
alenka.fikfak@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Trajnostni razvoj in proces revitalizacije kmetijske dejavnosti v Občini Črenšovci – primer oživitve zapuščenega dela vasi Dolnja Bistrica

 

Povzetek

Kmetijska dejavnost je pred številnimi izzivi, med katerimi so vse večja samooskrba države, nasprotovanja med bivanjem in dejavnostmi v prostoru, rast družinskih kmetij, ki se soočajo s prostorskimi težavami, in vse bolj uveljavljena trajnostna načela. Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 pod ciljem 2 določa številne ukrepe za trajnostno kmetijsko dejavnost. Prav ta dejavnost vpliva na prostorski razvoj občine Črenšovci, kar se najbolj pozna pri urbanizaciji ruralnih vasi. Zato je trajnostni razvoj lahko dobra priložnost, da se težave v prostoru ne rešujejo samo enostransko, ampak z najmanj treh vidikov – družbenih, ekonomskih in okoljskih –, saj lahko ti pripeljejo do rešitev, ki so sprejemljive za vse.

 

Ključne besede

kmetijska dejavnost, trajnostni razvoj, podeželje, urbanizacija vasi, prostorski razvoj

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top