Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2019, št. 9, september 2019 : 46-54

(30. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Danijel Davidovič, mag. geog. in fil.

Mednarodni center za ekoremediacije, Univerza v Mariboru
danijel.davidovic@um.si

Prof. ddr. Ana Vovk Korže

Mednarodni center za ekoremediacijeMednarodni center za ekoremediacije, Univerza v Mariboru
ana.vovk@um.si

Janja Lužnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Mednarodni center za ekoremediacije, Univerza v Mariboru

 

Naslov članka

Agroekologija za trajnostno urejanje podeželskega prostora v Severovzhodni Sloveniji

 

Povzetek

Agroekologija združuje raznovrstne pristope za zagotavljanje kakovostne hrane, razvoj dopolnilnih dejavnosti, ohranjanje naravnih virov ter pravično vključevanje skupnosti za okoljsko in družbeno odgovoren razvoj. Prostorskemu načrtovanju daje poleg upoštevanja varstvenih zahtev, razvojnih interesov in razvojnih možnosti aplikativne smernice. Za razumevanje uporabe agroekologije za trajnostno urejanje podeželskega prostora na primeru Severovzhodne Slovenije so v prispevku analizirana agroekološka načela, kot so ekosistemski pristop, lokalnost, tradicija in tehnologija, raznovrstni deležniki in večnamenskost. Primerjava izbranih primerov kaže, da imamo v Sloveniji številne pogoje za udejanjanje trajnostih načel v praksi, zlasti na podeželju, kar kažejo primeri Učni poligon za samooskrbo Dole v občini Poljčane, Sončni raj v Vodolah pri Mariboru in Zadruga Dobrina v Slovenskih goricah.

 

Ključne besede

agroekologija, trajnost, samooskrba, podnebne spremembe, lokalni in regionalni razvoj

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top