Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2019, št. 9, september 2019 : 55-58

(30. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Helena Štih, sekretarka

Ministrstvo za kulturo, Ljubljana
helena.stih@gov.si

 

Naslov članka

Prenova območja smodnišnice v Kamniku – trajni problem ali trajnostna razvojna priložnost

 

Povzetek

V prispevku je predstavljen pristop k prenovi območja nekdanje smodnišnice v Kamniku. Območje v neposredni bližini starega mestnega jedra ima pomembno zgodovino in je s prostorskonačrtovalskega vidika izjemno zanimivo. Dolgoletna nedostopnost širši javnosti, samooskrba območja, številne ohranjene zgodbe in materialna substanca dajejo območju odlične možnosti za prostorsko povezavo s starim mestnim jedrom in vzpostavitev vsebin, ki jih zaradi omejenosti prostora do zdaj ni bilo mogoče razvijati. Ob tem pa se zastavlja vprašanje, kako usmerjati razvoj, da se obstoječe kakovosti prostora kar najbolj ohranijo in se na temeljih preteklosti vzpostavi nova prostorska kakovost. Občina Kamnik je začela pripravljati prostorske dokumente, pri čemer se kot omejujoče kažejo nejasna vizija razvoja območja in omejitve pri načrtovanju, ki izvirajo predvsem iz razdrobljenega lastništva in želja lastnikov po razvoju njihove dejavnosti, neodvisno od širšega javnega interesa. Številni z nepremišljenimi in nedovoljenimi posegi povzročajo škodo, ki ni popravljiva, hkrati pa tako početje otežuje ali celo onemogoča prenovo ali celovit prostorski razvoj območja, ki je (še) bogato s kulturno dediščino.

 

Ključne besede

smodnišnica, degradirano območje, kulturna dediščina, prenova, konservatorski načrt za prenovo

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top