Search
en-USsl-SI
 

Naslovnica revije  Leto 2020, št. 10, 2020

Kazalo

SlikeUrbani izziv Leto 2020, št. 10, marec 2020 : 140-143

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Maša Čelebić, dipl. inž. arh. (UN)


masa.celebic@gmail.com

Vladimir Lutovac, dipl. inž. arh. (UN)


vlutovac6@gmail.com

Merima Tica, dipl. inž. arh. (UN)


merima.tica@gmail.com

 

Naslov članka

Razumevanje podobe in pomena urbanega prostora z miselnimi zemljevidi

 

Povzetek

V okviru interdisciplinarnega pristopa k učnemu načrtu smo se študenti psihologije in arhitekture Univerze v Mariboru povezali, da bi oblikovali vprašalnik za raziskovanje zaznavanja in doživljanja urbanega prostora. Ena od podkategorij izdelanega vprašalnika je bil »duh kraja«, v okviru katere je naša skupina raziskovala spomin in podobo, ki tvorita »duha kraja«. Odločili smo se za uporabo miselnih zemljevidov kot tehnike razumevanja podob Maribora s perspektive in po spominu prebivalcev. V članku opisujemo koncepta podobe in spomina pri razumevanju miselnih zemljevidov z vidika različnih disciplin ter poskušamo utemeljiti, zakaj načrtovanje in grajeno okolje presegata le funkcionalnost.

 

Ključne besede

miselni zemljevidi, duh mesta, podoba in pomen

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top