Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2020, št. 10, marec 2020 : 144-145

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Dejan Vrbančič, dipl. inž. arh. (UN)


dejan.vrbancic92@gmail.com

 

Naslov članka

Fiziološka vloga užitka v arhitekturi

 

Povzetek

V članku obravnavamo fiziološko vlogo užitka in njen pomen v arhitekturi. V prvem delu povzemamo ugotovitve iz članka M. Cabanaca Physiological Role of Pleasure (Cabanac, 1971), v katerem je uvedel termin aliestezija (ang. aliesthesia). V drugem delu raziščemo, ali se pojav aliestezije lahko uporablja tudi v arhitekturi. Osredinili smo se na vidno, toplotno in haptično zaznavanje ter zaznavanje zvoka in vonja. Ugotovili smo, da si arhitekti pri zaznavanju prostora z aliestezijo pomagajo že ves čas, vendar se pojavi problem, ker je v aliesteziji zelo pomembna spremenljivka notranjega stanja, ki se med posamezniki spreminja.

 

Ključne besede

Michel Cabanac, fiziološka vloga užitka, aliestezija, senzorično zaznavanje

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top