Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2020, št. 11, november 2020 : 36-46

(31. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Barbara Mušič, univ. dipl. inž. arh.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
barbara.music@uirs.si

Dr. Matej Nikšič, univ. dipl. inž. arh.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
matej.niksic@uirs.si

Bogdana Dražič, univ. dipl. inž. arh.

BD Projektiranje d. o. o.
bogdana.drazic@siol.net

Katja Repič Vogelnik, univ. dipl. inž. arh.

katja.repic@guest.arnes.si

Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
janak@uirs.si

Simon Koblar, mag. geog.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
simon.koblar@uirs.si

Boštjan Cotič, univ. dipl. inž. arh.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
bostjan.cotic@uirs.si

 

Naslov članka

Urbanistična zasnova kot orodje za oblikovanje podobe naselij

 

Povzetek

Prispevek obravnava vlogo urbanistične zasnove kot osnovnega orodja, ki je lahko v pomoč pri oblikovanju podobe naselij. Urbanistična zasnova se zaradi svoje vloge ponovno uvršča med nabor obveznih strokovnih podlag v procesu izdelave prostorskih aktov tako na regionalni ravni kot lokalni. S posameznimi temi, ki so predmet urbanistične zasnove, so predstavljeni usmeritve in priporočila, ki lahko prispevajo k oblikovanju podobe naselja kot celote in njegovih sestavnih delov. Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove vključujejo uvodni del, ki je namenjen opredelitvi vloge, namena, ciljev in izhodišč za izdelavo urbanistične zasnove, in metodologijo priprave urbanistične zasnove oz. vsebinski del, v sklopu katerega so podrobneje opisani priporočila in usmeritve za pripravo predlaganih vsebin urbanistične zasnove. Vsebine urbanistične zasnove so predstavljene na primeru Škofje Loke.

 

Ključne besede

urbanistična zasnova, podoba naselij, Škofja Loka, strokovna podlaga, Zakon o urejanju prostora

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top