Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2020, št. 11, november 2020 : 71-77

(31. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Dr. Petra Vertelj Nared, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Ljubljanski urbanistični zavod d. d.
petra.vertelj-nared@luz.si

Klara Sulič Fister, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Ljubljanski urbanistični zavod d. d.
klara.sulicfister@luz.si

Karla Jankovič, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Ljubljanski urbanistični zavod d. d.
karla.jankovic@luz.si

Darinka Maraž Kikelj, univ. dipl. geograf.

Občina Bohinj
darinka.maraz.kikelj@obcina.bohinj.si

Andreja Kemperle Lotrič, dipl. upr. ved (UN)

Občina Bohinj
andreja.kemperle.lotric@obcina.bohinj.si

 

Naslov članka

Kratkotrajna nastanitev v naravnem okolju: primer umeščanja v občini Bohinj

 

Povzetek

Članek obravnava vprašanja umeščanja objektov in ureditev za kratkotrajne nastanitve v naravnem okolju, kot so glamping in podobne hiške v različnih oblikah, v občini Bohinj. Izsledki izhajajo iz strokovne podlage, pripravljene za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Strokovna presoja je izhajala iz nuje po celoviti obravnavi razvoja te dejavnosti v občini zaradi vedno večjega interesa po umeščanju takih ureditev v prostor kot dopolnitev turistične ponudbe. Sklepi potrjujejo obstoječo usmeritev občine, da je za razvoj turistične ponudbe v Bohinju pomembna predvsem njegova kakovostna nadgradnja, prednost pa bi morali dati izboljšanju obstoječe ponudbe s prenovo obstoječih objektov. Z zadržanim scenarijem razvoja, ki temelji na ohranjanju obstoječih značilnosti prostora, značilnosti naravne in kulturne krajine, tipologije obstoječih naselij in objektov, se ohranja prepoznavna podoba Bohinja, na kateri temelji tudi dejavnost turizma.

 

Ključne besede

izvenstandardne oblike nastanitev, turizem, kulturna krajina, prepoznavna podoba prostora, občina Bohinj

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top