Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2020, št. 11, november 2020 : 78-83

(31. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mag. Maja Brusnjak Hrastar, univ. dipl. inž. arh.

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora
maja.hrastar@ljubljana.si

 

Naslov članka

Pogoji za gradnjo v vilskih četrtih v Ljubljani

 

Povzetek

Vilske četrti so reprezentančne stanovanjske četrti. V Ljubljani je bila večina vilskih četrti zgrajena v prvi polovici 20. stoletja na osnovi takrat veljavnih pravil v Stavbinskem redu in Gradbenih predpisih. V drugi polovici 20. stoletja je bil večji poudarek na ohranjanju objektov in območij kulturne dediščine, sodobni prostorski dokumenti poudarjajo tudi nadgradnjo in razvoj kakovostnih struktur mesta ter pomen celovitih prenov območij. Od sprejetja Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana v letu 2010 se kaže težnja po vse intenzivnejšem izkoriščanju zemljišč. Na osnovi strokovnih podlag mesto postopno dopolnjuje urbanistične parametre za posamezne enote urejanja prostora, s čimer se ohranja značaj območij, spoštuje kulturna dediščina in prispeva k bolj urejeni podobi mesta.

 

Ključne besede

vilske četrti, stanovanjska območja, strokovne podlage, urbanistično določilo, urbanistični kazalnik

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top