Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2020, št. 11, november 2020 : 97-100

(31. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Dušan Blatnik

Savaprojekt d. d. Krško
dusan.blatnik@savaprojekt.si

 

Naslov članka

S korenčkom in palico: do boljše podobe slovenskih naselij in krajine

 

Povzetek

V zadnjem času v slovenski javnosti odmeva vsestranska prisotnost tako imenovanih »jumbo« oglasnih sporočil v prostoru naše lepe domovine. Pohvalimo lahko kritično angažiranje laične in strokovne javnosti, ki se odziva na množični 3D-napad na prostor, v katerem živimo. Veleplakati pa so iztočnica, izpostavljeni del množice negativnih posegov, ki vplivajo na podobo obravnavanega prostora, predvsem kulturne krajine. Za »jumbo« sporočila lahko ugotovimo, da so prispodoba za vrh ledene gore pri tvorjenju negativne podobe slovenskih naselij in krajine. Morda v naši zakonodaji manjka praktično poglavje o kaznovanju prostorskih grehov (sankcije). Morda bi moral imeti vsak prostorski akt kakšno dodatno končno določbo, ki bi opozarjala na negativne posege načrtovalce in tudi vse druge akterje v prostoru. In kako naj prispevamo k izvedbi dobrih pristopov za boljšo podobo slovenskih naselij in krajine. Ena od mogočih je najstarejša metoda, ki je prav gotovo preizkušena: s korenčkom in palico. Prispevek se osredinja na palico, ki je predvsem neposredno sankcioniranje napak odgovornega povzročitelja. Obstajajo tudi blažje oblike palice, ki pa ne dajejo hitrih rezultatov. Tu je še korenček, ki v prispevku nakazuje nagrado za pozitivne primere in preventivne dejavnosti.

 

Ključne besede

veduta, podobe naselij, podobe krajine, jumbo, veleplakat, sankcije

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top