Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2020, št. 11, november 2020 : 103-115

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Marvy Lah, u. d. i. k. a.

ZVKDS OE Nova Gorica
marvy.lah@zvkds.si

 

Naslov članka

Vrednotenje dediščinske krajine

 

Povzetek

Kulturne krajine so dinamičen in kompleksen sistem, v katerem delujejo številni deležniki. Vsak od teh krajino obravnava v skladu s svojimi pristojnostmi in jo ob upoštevanju teh proučuje in vrednoti. Na podlagi vrednotenja sprejme odločitve o ravnanju s krajino. Rezultati vrednotenja vseh deležnikov so pomembni in potrebni pri obravnavi kulturne krajine. Sektor varstva kulturne dediščine je prvi zavaroval kulturno krajino, ki dosega najvišji status, to je kulturni spomenik državnega pomena. Prepoznani in ohranjeni elementi historične strukture in spomeniških prvin, ki jih prepoznava in vrednoti služba varstva kulturne dediščine, so zlasti pomembni v kontekstu načrtovanja in upravljanja krajin. Odsotnost obravnave in poznavanja historičnega segmenta kulturnih krajin kaže nerazumevanje kompleksnosti kulturnih krajin. Kulturne krajine, ki jih danes prepoznavamo in so ovrednotene kot dediščinske, bodo zaradi različnih razlogov v fizični obliki kmalu izginile. Premišljen koncept ohranjanja dediščinskih kulturnih krajin in njihovo ustrezno vključevanje v sodobne rabe pripomore k ohranjanju nekaterih lokalnih tradicij in s tem manjši uniformiranosti krajin. V prispevku je predstavljen predlog osnovne metode vrednotenja kulturnih krajin znotraj varstva kulturne dediščine. Metodo je mogoče nadgraditi v skladu s specifičnimi lastnostmi krajin v posameznih regijah in drugimi izhodišči, ki jih je mogoče strokovno utemeljiti.

 

Ključne besede

kulturna krajina, kulturna dediščina, vrednotenje, varstvo

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top