Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2020, št. 11, november 2020 : 28-35

(31. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta
Kaliopa.Dimitrovska-Andrews@epf.nova-uni.si

 

Naslov članka

Podoba mesta skozi čas in perspektive

 

Povzetek

Prispevek obravnava pomen podobe mesta v zgodovini razvoja teorije in prakse urbanizma. Podaja strnjen pregled pomembnih elementov in njihovih odnosov in povezave z značilnimi paradigmami načrtovanja. V prvem delu obravnava osnovne strukturne elemente podobe mesta, kot jih določajo različni teoretiki, in njihovo preobrazbo v posameznih obdobjih historičnega razvoja mesta. Urbanističnooblikovalska načela kakovosti urbanega prostora s poudarkom na načelih trajnostnega razvoja so povzeta v drugem delu. V tretjem delu so predstavljeni futuristični prikazi mest in njihova podobnost z že znanimi koncepti zasnove in oblikovanja mest in mestnih struktur. V sklepnem delu prispevek poskuša odgovoriti na vprašanji Kako ustvariti mesta, ki bodo estetska, socialno in kulturno raznolika ter obenem okoljsko in ekonomsko trajnostna? in Kako do boljše podobe slovenskih mest?

 

Ključne besede

podoba mesta, strukturni elementi mestne podobe, urbanističnooblikovalska načela, idealna mesta, nova mesta

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top