Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2021, št. 12, april 2021 : 102-108

 

 

Avtor

Manca Dremel

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
manca.dremel@uirs.si

Dr. Barbara Goličnik Marušić

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
barbara.golicnik-marusic@uirs.si

 

Naslov članka

Kaj so nature-based solutions (NBS) in kako jih prevajamo

 

Povzetek

Prispevek je namenjen predstavitvi in opredelitvi pojma nature-based solutions (NBS) s poudarkom na utemeljitvi in predstavitvi primernega prevoda izvirne angleške besedne zveze. NBS obravnavajo tako koncept kot dejansko obliko rešitev za urejanje in upravljanje urbanih območij, ki temelji na načelih delovanja naravnih sistemov oz. njihovih sestavnih delov. V uvodu je v prispevku predstavljen kontekst, ki je pripomogel k vzpostavitvi in uveljavitvi izraza NBS, nato pa so obravnavani njegove definicije, izvor in pomen. Prikazana je uporabnost oz. primernost NBS za konkretne ukrepe pri razvoju oz. prilagajanju razvoja mest sodobnim izzivom, nato pa predlagan ustrezen slovenski termin.

 

Ključne besede

na naravi temelječe rešitve, koncept, rešitve

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top