Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2022, št. 14, junij 2022 : 104-115

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Boštjan Kerbler

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
bostjan.kerbler@uirs.si

Richard Sendi

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
richard.sendi@uirs.si

 

Naslov članka

Instrumenti zemljiške politike za zagotavljanje cenovno dostopnih najemnih stanovanj

 

Povzetek

Eden od ključnih izzivov stanovanjske politike držav in njihovih lokalnih oblasti je zagotavljanje ustrezne oskrbe s stanovanji, zlasti oskrbe s cenovno dostopnimi najemnimi stanovanji. To so stanovanja, za katere stroški najema ne presegajo finančnih zmožnosti gospodinjstva s povprečnimi dohodki, stroški obratovanja pa ne presegajo 30 odstotkov celotnega dohodka gospodinjstva. Ker na ponudbo in povpraševanje na stanovanjskem trgu pomembno vpliva zemljiška politika, so v prispevku predstavljeni primeri izvajanja instrumentov zemljiške politike za doseganje cenovno dostopnih najemnih stanovanj, ki jih uporabljajo državne in lokalne oblasti v različnih evropskih državah, in sicer v Švici, Avstriji, Nemčiji, Belgiji, Franciji in na Nizozemskem. Ker se v Sloveniji, še posebej v mestnih občinah oziroma njihovih urbanih središčih, soočajo s pomanjkanjem zemljišč, na katerih bi bil mogoča gradnja cenovno dostopnih najemnih stanovanj, in ker to skupaj z velikim povpraševanjem po stanovanjih močno dviguje cene stanovanjskih nepremičnin, so v prispevku poudarjeni tisti instrumenti, da bi lahko bili primerni za izvajanje pri nas, predvsem na občinski ravni.

 

Ključne besede

stanovanja, cenovno dostopna stanovanja, stanovanjska politika, zemljiška politika, mestne občine

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top