Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2012, št. 2, september 2012 : 5- 17

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
alma.zavodnik@fgg.uni‑lj.si

Nina KERPAN

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
nina.kerpan@gmail.com

Mojca FOŠKI

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
mojca.foski@fgg.uni‑lj.si

 

Naslov članka

Spremembe namenske rabe prostora glede na razvoj slovenske prostorske zakonodaje v obdobju 1984–2007

 

Povzetek

Spremembe v prostoru in z njimi povezani procesi so eno najpomembnejših vprašanj z vidika spremljanja stanja v prostoru, ki se v preteklem obdobju v Sloveniji ni dovolj sistematično spremljalo (Zavodnik Lamovšek, 2002).V tem prispevku želimo poudariti pomemben vidik spremljanja stanja in sprememb v prostoru glede na namensko rabo prostora, kot jo določajo prostorskih akti občin. Najprej bomo prikazali razvoj zakonodaje s področja urejanja in načrtovanja prostora z vidika določanja osnovne in podrobne namenske rabe prostora, nato pa poudarili še vprašanja kartografskega prikaza namenske rabe prostora ter težave pri izračunu bilanc površin in obravnavanju sprememb posameznih vrst namenske rabe prostora in njene primerjave v različnih časovnih obdobjih. Analiza digitaliziranih prostorskih aktov občin iz obdobij 2003/2004 in 2008–2011 je pokazala številne metodološke in vsebinske težave, ki spremljajo raziskavo. V sklepu opozarjamo na potrebo po sistematičnem spremljanju stanja v prostoru, ki bo temeljilo na kakovostnih prostorskih podatkih.

 

Ključne besede

namenska raba prostora, urejanje in načrtovanje prostora, zakonodaja, Slovenija, Idrija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top