Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2016, št. 6, september 2016 : 58-62

(27. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Karla JANKOVIČ

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana
karla.jankovic@luz.si

Petra VERTELJ NARED

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana
petra.vertelj-nared@luz.si

Klemen MILOVANOVIĆ

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana
klemen.milovanovic@luz.si

Janja SOLOMUN

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana
janja.solomun@luz.si

 

Naslov članka

Umeščanje tirnih naprav v prostor z vidika prostorskega načrtovanja

 

Povzetek

V prispevku je predstavljena problematika umeščanja tirnih naprav v prostor z vidika prostorskega načrtovanja na državni in občinski (lokalni) ravni. Prikazani so primeri iz prakse na obeh ravneh načrtovanja, predvsem pa so poudarjene nedorečenosti in neusklajenosti, ki zavirajo najustreznejše umeščanje različnih posegov v prostor. Predstavljeni so nekateri predlogi za vzpostavitev ustrezne podlage za umeščanje tirnih naprav v prostor, kot sta jasno opredeljena strategija razvoja železniške infrastrukture in ustrezna podlaga v prostorski zakonodaji.

 

Ključne besede

prostorsko načrtovanje, umeščanje v prostor, prostorska ureditev državnega pomena, železniška infrastruktura

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top