Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2016, št. 6, september 2016 : 72-83

(27. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Zoran HEBAR

Urbanistički zavod grada Zagreba, Hrvatska
zoran.hebar@gmail.com

Irena MATKOVIĆ

Državni zavod za prostorni razvoj, Hrvatska
irena.matković@mgipu.hr

 

Naslov članka

Hrvaško železniško omrežje ter urbani razvoj Zagreba in okolice

 

Povzetek

V prispevku bosta predstavljeni dve temi in dve ravni spremljanja železniškega prometa. Največ pozornosti bo posvečeno temi načrtovanega razvoja železniškega omrežja na Hrvaškem in razpravi o mogočih rešitvah za zagrebško železniško vozlišče. Namen prispevka je prikaz aktualnih razvojnih načrtov izboljšanja železniškega prometa na Hrvaškem in v zagrebški regiji, ob tem bo opozorjeno na nekatere značilnosti, ki bi jih z vidika prostorskega načrtovanja bilo treba kritično analizirati in morda ponovno proučiti.

 

Ključne besede

železniška mreža, glavna postaja, trase prog

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top