Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2020, št. 10, marec 2020 : 137-139

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Denisa Repatec, dipl. inž. arh. (UN)


denisa.repatec@gmail.com

 

Naslov članka

Sindrom bolnih stavb in bolnega mesta

 

Povzetek

V literaturi najdemo veliko zapisanega o sindromu bolnih stavb, bolj malo pa je literature, ki bi se podobno ukvarjala s področjem urbanega okolja. V članku najprej razložimo, kaj je sindrom bolnih stavb in kako se izraža, v nadaljevanju pa ga poskušamo s stavbe prenesti na širši pojem mesta. Iščemo vzporednice, ki bi jih lahko prenesli na mesto, predstavimo zaskrbljujoča načela neustrezno oblikovanega urbanega prostora in kako lahko v praksi odkrivamo tovrstne urbane prostore. Tematiko povežemo tudi z vprašalnikom, ki smo ga v letošnjem akademskem letu zasnovali pri predmetu Bioklimatski koncepti v arhitekturi v okviru magistrskega študija arhitekture na Univerzi v Mariboru.

 

Ključne besede

sindrom bolnih stavb, SBS, sindrom bolnega mesta, bioklimatski koncepti, arhitektura, urbano okolje, vprašalnik o zaznavanju urbanega prostora

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top